AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه


برنامه آزمونهای TOEFL & GRE مرکز آواتاک

برنامه آزمونهای تافل:

Test Centers and Dates 

برنامه آزمونهای GRE:

Test Centers and Dates

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون تافل و GRE می رساند که جهت دریافت ووچر ثبت نام آزمونها به شعبه مرکزی آواتاک مراجعه نمائید.

آدرس جدید محل برگزاری آزمونها: ارومیه بلوار امامت پایین تر از کوی دیانت نرسیده به کوی مهندسین(شهید اصغری)