AVATalk Language Schools

موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه

 

 

زبان آموزان گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت و اعتراض حضوراً به شعبه مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 33461869-33462116 تماس حاصل فرمایید.