AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

زبان آموزان گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت و اعتراض حضوراً به شعبه مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 33375261-33375260تماس حاصل فرمایید.