AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

این دوره ها در طول سال بصورت دو جلسه در هفته ( روزهای شنبه-چهارشنبه، یکشنبه-سه شنبه و دوشنبه- پنجشنبه) برای زبان آموزان تشکیل میگردد. طول این دوره برای فراگیرانی که از ابتدا شروع  یادگیری زبان انگلیسی می نمایند 24 ترم بوده و هر ترم تقریباً دو ماه به طول می انجامد.

کتابهای مورد استفاده در سیستم آموزشی نوجوانان سری Got It از انتشارات دانشگاه آکسفورد می باشد.