AVATalk Language Schools

موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه

 

 

این دوره ها در طول فصل تابستان سه جلسه در هفته (زوج یا فرد) و در طی سالتحصیلی دو جلسه در هفته در محل شعبه مخصوص کودکان به آدرس بلوار امامت خیابان شهید اصفری برای زبان آموزان دختر و شعبه برادران به آدرس خیابان دانشکده بالاتر از چهارراه شورا روبروی مرکز خرید دانشکده برای زبان آموزان پسر تشکیل میگردد. طول این دوره برای فراگیرانی که از ابتدا شروع  یادگیری زبان انگلیسی می نمایند 24 ترم بوده و طول  هر ترم در تابستان1.5 ماه و در طی سالتحصیلی 2.5 ماه می باشد.