AVATalk Language Schools

موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه

 

 
مهدیه آبادی مهدیه آبادی

مهدیه آبادی

سمت: مدرس
کارشناسی ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
زهرا اخباری زهرا اخباری

زهرا اخباری

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مهسا اردبیلی مهسا اردبیلی

مهسا اردبیلی

سمت: مدرس
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
مشاهده رزومه
مریم اسماعیلی مریم اسماعیلی

مریم اسماعیلی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
زهرا اطمینان زهرا اطمینان

زهرا اطمینان

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مهسا افرا مهسا افرا

مهسا افرا

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
سمیرا اقتداری سمیرا اقتداری

سمیرا اقتداری

سمت: مدرس
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
ساناز اکبرزاده ساناز اکبرزاده

ساناز اکبرزاده

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد
مشاهده رزومه
ندا اکبری ندا اکبری

ندا اکبری

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
زینب اکبری زینب اکبری

زینب اکبری

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
الهام ایمان جانی الهام ایمان جانی

الهام ایمان جانی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
ماریانا بت امر خاص اده ماریانا بت امر خاص اده

ماریانا بت امر خاص اده

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
احسان بخشایش احسان بخشایش

احسان بخشایش

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد- آموزش زبان انکلیسی
مشاهده رزومه
مریم برقی مریم برقی

مریم برقی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
نگین بسام نگین بسام

نگین بسام

سمت: مدرس
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
مشاهده رزومه
امیر بشیری امیر بشیری

امیر بشیری

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
مشاهده رزومه
ژنیکا بنیامین ژنیکا بنیامین

ژنیکا بنیامین

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
سجاد  پناهیان سجاد  پناهیان

سجاد پناهیان

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
مشاهده رزومه
سمیرا تسبیح سازان سمیرا تسبیح سازان

سمیرا تسبیح سازان

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
آی نور تیمورزاده آی نور تیمورزاده

آی نور تیمورزاده

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مهسا جباری مهسا جباری

مهسا جباری

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
آسیه جعفرپناه آسیه جعفرپناه

آسیه جعفرپناه

سمت: مدرس
کارشناسی ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
محمد جعفرپور رضائی محمد جعفرپور رضائی

محمد جعفرپور رضائی

سمت: مدرس
فارغ التحصیل آواتاک و کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مشاهده رزومه
شراره جعفردوست شراره جعفردوست

شراره جعفردوست

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
جمشید جعفردوست جمشید جعفردوست

جمشید جعفردوست

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
سهیتا جعفری زاد سهیتا جعفری زاد

سهیتا جعفری زاد

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
حامد جلالی لک حامد جلالی لک

حامد جلالی لک

سمت: مدرس
دکترا
مشاهده رزومه
وحید جوان وحید جوان

وحید جوان

سمت: مدرس
Master of Science in Chemistry
مشاهده رزومه
سروین جودت نیا سروین جودت نیا

سروین جودت نیا

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
گلنسا جولای مجیدی گلنسا جولای مجیدی

گلنسا جولای مجیدی

سمت: مدرس
کارشناسی
مشاهده رزومه
نوید حسنی نوید حسنی

نوید حسنی

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
مشاهده رزومه
شبنم حسین زاده شبنم حسین زاده

شبنم حسین زاده

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
آزاده حمیدی مقدم آزاده حمیدی مقدم

آزاده حمیدی مقدم

سمت: مدرس
کارشناسی ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
فرشید حیدرزاده اصل فرشید حیدرزاده اصل

فرشید حیدرزاده اصل

سمت: مدرس
کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
هانیه خیری هانیه خیری

هانیه خیری

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی معماری
مشاهده رزومه
معصومه دادگر معصومه دادگر

معصومه دادگر

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
فرزانه دانشور فرزانه دانشور

فرزانه دانشور

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
فریبا دلشاد فریبا دلشاد

فریبا دلشاد

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
ساحل دیهیم ساحل دیهیم

ساحل دیهیم

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مرضیه راعی مرضیه راعی

مرضیه راعی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
سهیلا رجب سهیلا رجب

سهیلا رجب

سمت: مدرس
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مشاهده رزومه
روشنک رحمانی دیدار روشنک رحمانی دیدار

روشنک رحمانی دیدار

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
فهیمه رزمی فهیمه رزمی

فهیمه رزمی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
فرشته رزوان فرشته رزوان

فرشته رزوان

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
ندا رشیدی ندا رشیدی

ندا رشیدی

سمت: مدرس
کارشناسی ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
احسانه رشیدی احسانه رشیدی

احسانه رشیدی

سمت: مدرس
كارشناسي ارشد آموزش زبان
مشاهده رزومه
عرفان رفیع الدین عرفان رفیع الدین

عرفان رفیع الدین

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
اشکان روشن اشکان روشن

اشکان روشن

سمت: مدرس
Master of Science in Mechanical Engineering
مشاهده رزومه
مژگان شاددلی مژگان شاددلی

مژگان شاددلی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
شبنم شیری خانی شبنم شیری خانی

شبنم شیری خانی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
شروین ضرغامیان شروین ضرغامیان

شروین ضرغامیان

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
کوثر طریقت کوثر طریقت

کوثر طریقت

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
علی عباسی علی عباسی

علی عباسی

سمت: مدرس
مهندس کامپیوتر و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
مشاهده رزومه
سبا عرب پور سبا عرب پور

سبا عرب پور

سمت: مدرس
B.S student in Electrical Engineering
مشاهده رزومه
آیسان غفارزاده آیسان غفارزاده

آیسان غفارزاده

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی اقتصاد بازرگانی
مشاهده رزومه
نسا فتحی نسا فتحی

نسا فتحی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مهسا فرج الهی مهسا فرج الهی

مهسا فرج الهی

سمت: مدرس
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مشاهده رزومه
یگانه فیض الهی یگانه فیض الهی

یگانه فیض الهی

سمت: مدرس
کارشناسی ارشد
مشاهده رزومه
سولماز  فیض الهی سولماز  فیض الهی

سولماز فیض الهی

سمت: مدرس
کارشناسی ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
هادی فیضی هادی فیضی

هادی فیضی

سمت: مدرس
مهندسی کامپیوترو کارشناسی زبان انگلیسی
مشاهده رزومه
سمیرا  فیضی سمیرا  فیضی

سمیرا فیضی

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد
مشاهده رزومه
هادی قدرت قره باغ هادی قدرت قره باغ

هادی قدرت قره باغ

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - مدیریت منابع آب
مشاهده رزومه
بهین قره بقلو بهین قره بقلو

بهین قره بقلو

سمت: مدرس
دانشجوی کارشناسی ارشد
مشاهده رزومه
هاله قره گوزلو هاله قره گوزلو

هاله قره گوزلو

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
سارا گل محمدی سارا گل محمدی

سارا گل محمدی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
آیسان لطفی آیسان لطفی

آیسان لطفی

سمت: مدرس
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مشاهده رزومه
سعید متقی زاده سعید متقی زاده

سعید متقی زاده

سمت: مدرس
کارشناسی ادبیات انگلیسی، و کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه
مشاهده رزومه
طلا محبی طلا محبی

طلا محبی

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مهسا محمدپور مهسا محمدپور

مهسا محمدپور

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
آرمان محمدزاده آرمان محمدزاده

آرمان محمدزاده

سمت: مدرس
كارشناسي ادبيات انگليسي، كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
مشاهده رزومه
معصومه محمدی عیان معصومه محمدی عیان

معصومه محمدی عیان

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مجتبی محمودی ریشکان مجتبی محمودی ریشکان

مجتبی محمودی ریشکان

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
لعیا مقدم لعیا مقدم

لعیا مقدم

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
مریم مهدی زاده مریم مهدی زاده

مریم مهدی زاده

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
آیسان نجفی کوره آیسان نجفی کوره

آیسان نجفی کوره

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
نعیمه نقیبی نعیمه نقیبی

نعیمه نقیبی

سمت: مدرس
کارشناسی مهندسی معدن
مشاهده رزومه
ندا نورزاده ندا نورزاده

ندا نورزاده

سمت: مدرس
کارشناسی
مشاهده رزومه
مهران ولی مهران ولی

مهران ولی

سمت: مدرس
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
مشاهده رزومه
پرستو یاوری پرستو یاوری

پرستو یاوری

سمت: مدرس
مشاهده رزومه
فرناز یوسفی فرناز یوسفی

فرناز یوسفی

سمت: مدرس
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
مشاهده رزومه