AVATalk Language Schools

موسسه آموزشی فرهنگی آواتاک پردیس ارومیه

جهت دانلود pdfکتابهای سطح Intro اینجا کلیک کنید

جهت دانلود pdfکتابهای سطح Elementary اینجا کلیک کنید

جهت دانلود pdfکتابهای سطح Pre-Intermediate اینجا کلیک کنید

جهت دانلود pdfکتابهای سطح Intermediate اینجا کلیک کنید

جهت دانلود pdfکتابهای سطح High-Intermediate اینجا کلیک کنید