AVATalk Language Schools

موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه

 

 
[ دوشنبه 16 آذر ]

آدرس جدید محل برگزاری آزمونهای TOEFL & GRE


آدرس جدید محل برگزاری آزمونهای TOEFL , GRE : ارومیه خیابان والفجر، نرسیده به خیابان شهید اصغری( بهنق یک)، موسسه آموزشی، فرهنگی آواتاک