AVATalk Language Schools

موسسه فرهنگی آموزشی آواتاک پردیس ارومیه

 

 
[ دوشنبه 24 آبان ]

آوتاک تنها برگزار کننده TOEFL و GRE در استان


بدینوسیله به اطلاع می رساند که تنها نمایندگی برگزاری آزمونهای شرکت ETS امریکا مانند TOEFL و GRE موسسه آواتاک می باشد و هر گونه استفاده و ادعای برگزاری این آزمونها توسط مراکز دیگر غیر قانونی بوده و کذب محض می باشد.